Teollisuusvalaistus

Teollisuusvalaistus poikkeaa monista muista toimialoista tilojen yleisen luonteen johdosta. Teollisuusalan työtilat voivat olla hyvin korkeita, pimeitä, pölyisiä, tai muutoin haastavia. Työajat saattavat olla poikkeuksellisia, ja henkilöstön vaihtuvuus suurta. Toisaalta myös ikääntyneitä henkilöitä työskentelee runsaasti teollisuuden alalla, joka aiheuttaa omat haasteensa työn sujuvuuteen. 

Teollisuuden tilat valaistaan ensisijaisesti työskentelyolosuhteiden kehittämiseen keskittyen, joka on suurin yksittäinen tuloksellisen toiminnan edellytys. Valaistusta suunniteltaessa tulee huomioida tietyt peruspilarit, joilla onnistunut teollisuusvalaistus toteutetaan.

1. Teollisuusvalaistus on tehokas - riittävän valon määrä oleellista

Teollisuusalalla työtilat ovat usein ikkunattomia, korkeita ja pölyisiä. Hyllyrivit ja laitteet saattavat yltää kymmenien metrien korkeuteen, ja näköyhteys tilojen ylätasoillekin on toiminnan sujuvuuden kannalta taattava. Riittävä valoteho on edellytys sujuvalle ja turvalliselle työskentelylle.

Riittävä valon määrä tarkoittaa kattoon sijoitettujen LED-valaisimien valaisutehon yltämistä lattiatasoon asti tasaisesti ja pehmeästi. Työntekijän tulee voida helposti toimia millä korkeudella hallissa tahansa. Heikko valaistus, joka tulee kenties pölypilven läpi, käynnistää työntekijöiden luonnollisen melatoniinituotannon, valmistaen ihmiskehoa yöpuulle. Väsynyt työntekijä tekee virheitä, kadottaa motivaationsa ja on tapaturma-altis. Hämäryys johtaa myös silmien siristelyyn ja väsymiseen, päänsärkyihin ja motivaatiokatoon. Efekti on iäkkäissä työntekijöissä moninkertainen nuorempiin nähden.

2. Valon värillä on väliä - oikea värisävy pitää mielen virkeänä

Toinen työntekijöiden tuottavuuteen ja tehokkuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä on valaistuksen värisävy. Luonnollinen valo on aamulla ja päivällä kylmän kirkasta ja lämpenee iltaa kohti. Ihmiskeho on oppinut mukautumaan tähän rytmiin käynnistämällä melatoniinintuotannon valon värisävyn lämmetessä ja valon määrän laskiessa. Vaikka valon määrä olisi riittävä, ei liian lämmin valon värisävy tarjoa optimaalisia työskentelyolosuhteita.

Teollisuudessa vallitsevan valon on hyvä muistuttaa keskipäivän valoa, eli noin 5000 kelviniä. Valon sävy pidetään kylmänä jokaisen vuorokaudenaikana, jolloin myös yövuoro pysyy paremmin tuottavana läpi pikkutuntien.

3. Häikäisy tehokkaan työskentelyn esteenä

Jokainen meistä tietää häikäisevän valon häiritsevän vaikutuksen. Korkeissa teollisuushalleissa on usein käytössä vanhanaikaiset valaisimet, jotka ovat paitsi liian himmeät, mutta lisäksi häikäisevät rajusti ylöspäin katsovaa työntekijää. Häikäisyä voi muodostua myös epäsuorasti erilaisten pintojen kautta. Häiritsevä häikäisy tuottaa katvealueita näkyvyyteen, joka hankaloittaa työntekijän tehtävistä suoriutumista. Liiallinen häikäisy aiheuttaa toisissa henkilöissä lisäksi fyysisiä oireita, kuten pahoinvontia, huimausta ja väsymystä.

Häikäisyä voidaan minimoida valitsemalla matalan häikäisyluokan LED-valaisimia, valaisinten suunnitelmallisella sijoittelulla, ja työympäristön pohjan optimoinnilla tehtävään sopivaksi. Häikäisyolosuhteiden optimoiminen parantaa työturvallisuutta, työssäviihtyvyyttä ja tuottoisuutta.

4. Värien erottaminen toisistaan nopeuttaa työskentelyä

Jos yrityksen toimiala on tuotanto, kasaus, tai keräily, on värien realistinen erottaminen oleellinen osa työskentelyä. Heikon värintoisto-ominaisuuden omaavat valaisimet saavat värit helposti näyttämään keltaisemmilta tai sinisemmiltä kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Värivirheiden tapahtuminen voi pahimmillaan johtaa mittavaan reklamaatioryppääseen, väärän tavaran toimitukseen, tai tuotantoprosessin epäonnistumiseen. Esimerkiksi maalien kanssa toimiessa ovat valaisinten värintoisto-ominaisuudet äärimmäisen tärkeitä.

Laatuvirheiden minimoimiseksi teollisuustilojen valaisinten värintoisto-ominaisuuksien on hyvä olla yli 80CRI, jolloin värit toistuvat mahdollisimman totuudenmukaisesti. Joillain aloilla, kuten automaalaamoissa, arvon tulee olla vielä merkittävästi korkeampi.

5. Paloturvallisuus

Suomessa syttyy vuosittain yli 1000 sähkölaitteiden aiheuttamaa tulipaloa, joista valtaosa johtuu valaisimista - erityisesti vanhoista, magneettisella kuristimella varustetuista loisteputkivalaisimista. Putken vuotaessa kaasua vanhanaikainen sytytin yrittää turhaan sytyttää putkea, jolloin valaisimen komponentit kuumentuvat herkästi jopa yli 200- asteisiksi, sytyttäen ympäröivät rakenteet vian koittaessa sekunneissa palamaan.

Teollisuuden parissa ilmassa leijailee usein pölyä, joka laskeutuessaan vanhan loisteputken päälle syttyy herkästi palamaan. Vialliset loisteputkivalaisimet, jotka esimerkiksi vilkkuvat tai ääntävät, tulee korvata moderneilla, lämpöä rajallisesti vapauttavilla LED-valaisimilla pikimmiten. Mikäli valaisinten rungot eivät ole liian vanhat, riittää usein pelkän valaisinputken vaihtaminen LED-putkeen paloturvallisuuden parantamiseksi. Vanhentuneet rungot tulee kuitenkin uusia kokonaisuudessaan.

Valaisimien hankinnassa tulee kiinnittää huomiota valaisinten sertifikaatteihin ja CE-merkintöihin, joilla valmistaja vakuuttaa valaisimien täyttävän pienjännitedirektiivin yleiset turvallisuusvaatimukset. Luota asiantuntevaan ammattilaiseen valaisintoimittajan valinnassa.

Pyydä tarjous