Autokorjaamon ja automaalaamon valaistus

Autokorjaamon valaistus vaikuttaa oleellisesti mekaanikon tuottavuuteen ja työssäjaksamiseen. Toimiessa haastavissa työasennoissa auton mekaniikan parissa on tärkeää, että valon määrä ympärillä on maksimoitu, mutta kuitenkin niin, ettei harmillisia, turhia varjoalueita pääse syntymään. Raskas työ edellyttää kaiken mahdollisen avun työympäristöltä.

Autokorjaamon valaistusuudistuksen ensimmäinen askel on palvelutarjonnan kartoittaminen – mitä kaikkea korjaamoympäristössä tehdään? Keskittyykö liiketoiminta pelkästään korjaustoimenpiteisiin, vai toteutetaanko myös esimerkiksi peltikorjausta tai autojen maalaustoimenpiteitä? Mitä monipuolisempi palvelutarjonta korjaamossa on, sitä haastavampaa on saada toteutettua valaistuskokonaisuus, joka palvelee jokaista toimenpidettä.

Jos autokorjaamossa tarjotaan myös maalauspalvelua, on tälle varattu oma, erillinen tila. Automaalaamon valaistus toteutetaan korjaamopuolesta poiketen erinomaisen värintoiston ympärille, jotta harmillisilta värivirheiltä vältytään.

Autokorjaamon valaistuksen peruspilarit

1. Riittävä valon määrä

Autokorjaamoympäristössä työskennellään haastavissa tehtävissä, vaikeissa asennoissa. On ensisijaisen tärkeää, että korjaamon valaistus on teholtaan optimaalinen. Liian himmeä valaistus häiritsee näkyvyyttä, hidastaa työskentelyä, nostaa työtapaturmien riskiä, laskee työmotivaatiota ja tuottavuutta sekä käynnistää melatoniinituotannon väsyttäen mekaanikot ennenaikaisesti. Huonon valaistuksen vaikutukset moninkertaistuvat keski-ikäisten mekaanikkojen kohdalla.

Kun autokorjaamon valaistus on vähintään suositusten mukainen, nousee mekaanikkojen tuottavuus tutkimusten mukaan jopa 8%. Tehokas valaistus pitää mekaanikot virkeinä, tarjoaa paremman näkyvyyden haastaville alueille, nopeuttaa työntekoa,  parantaa työmotivaatiota ja vähentää työtapaturmien ja sairaspoissaolojen määrää. Älä kuitenkaan mene liiallisuuksiin, sillä liian kirkas valaistus aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, joillain jopa pahoinvointia!

2. Valaistuksen sävy

Toinen autokorjaamoympäristössä oleellinen valaistuksen ominaisuus on sen värisävy. Tavoitellessamme maksimaalista jaksamista, tarvitsemme päivänvaloa mukailevan valaistusympäristön. Tämä tarkoittaa +5000 kelvinin värisävyä, joka imitoi keskipäivää. Automaalaamon valaistus on aina vähintään 5000 kelviniä, sillä liian lämmin tai kylmä valon sävy vääristää pintojen värit.

3. Valaistuksen värintoistoarvo

Autokorjaamon valaistus voi korjaamopuolella olla toteutettu heikommankin värintoiston valaisimilla, mutta automaalaamon valaistus vaatii aina CRI- eli värintoistoarvoltaan erinomaiset valaisimet. Jotta värit toistuvat realistisesti maalaamotiloissa, tulee CRI-arvon olla mahdollisimman lähellä sataa. Jos automaalaamoon asennetaan huonon värintoiston valaisimet, näyttää valkoinen helposti keltaiselta tai siniseltä, ja oranssi voi muuttua punaiseksi. Värivirheet kostautuvat pikaisesti päivänvaloon ajettaessa reklamaatioina, ja suuri työ joudutaan toteuttamaan uudestaan. Etenkin pienemmät maalipaikkaukset kolarikorjaamoissa (esimerkiksi ovet) ovat todella haastavia toteuttaa sulavasti ja hyväksyttävästi, jos valaistuksessa on pienikin puute.

4. Häikäisyn ehkäiseminen

Oli kyseessä sitten korjaamo- tai maalaamopuoli, ei valaisinten suora tai epäsuora häikäisy ole toivottua työn touhussa. Mekaanikot työskentelevät vaikeissa asennoissa, katse usein kohti kattoa. Jos valaisin pääsee häikäisemään suoraan tai epäsuorasti, esimerkiksi seinän tai metallisen pinnan kautta, väsyvät työntekijöiden silmät, työkentälle tulee katvealueita ja työmotivaatio laskee, virhealttiuden samalla kasvaessa. Häikäisyä pyritään minimoimaan valaisimien suunnitelmallisella sijoittelulla ja tarvittaessa matalamman häikäisyarvon valaisimilla. Valaisinten sijoittelussa on usein järkevää käyttää ammattilaisen apua.

5. Sähkön säästö

LED-valaistus kuluttaa tyypillisesti 50% vähemmän sähköä kuin vanhanaikaiset valaisimet. Sähkölaskujen pienentäminen onkin usein yksi tärkeimmistä syistä valaistusuudistukseen ryhtymiseen. Energiankulutukseltaan minimaaliset LED-valaisimet ovat paitsi edullisia ylläpitää, myös äärimmäisen pitkäikäisiä – LED-valaisimien keskimääräinen käyttöikä ylittää tänä päivänä poikkeuksetta 50000 käyttötuntia, mutta ne voivat palaa tehokkaasti jopa 100000 tuntia. LED-valaisin ei sammu yllättäen, vaan menettää tehoaan pikkuhiljaa vanhetessaan. Valaisimien pitkä käyttöikä vähentää huoltokustannuksia, jolloin säästöä kertyy yhä enemmän. Koska LED-valaisimet eivät vapauta juurikaan lämpöä, voivat korjaamotilat olla lämpötilaltaan siedettävimmissä lukemissa myös kesän kuumina hellepäivinä.

6. Paloturvallisuus

Vanhat loisteputkivalaisimet ovat merkittävä paloturvallisuusriski, ja sytyttävät vuosittain satoja tulipaloja ympäri Suomen. Vanha loisteputki voi mennä yllättäenkin vikatilaan, jossa valaisin kuumenee sekunneissa syttymispisteeseen asti. Korjaamoympäristössä leijaileva pöly voi vanhan valaisimen päälle laskeutuessaan toimia tulipalon sytyttäjänä. LED-valaisimet eivät juurikaan vapauta lämpöä, joten valaistusuudistus on oleellinen investointi paloturvallisuutta kehittäessä.

Autokorjaamon ja automaalaamon valaistusuudistuksen aloittaminen

Kun suunnittelet autokorjaamoosi tai automaalaamoosi valaistusuudistusta, kartoita ensin toimitilojesi nykyiset ominaisuudet.

Jos tarvitset apua autokorjaamo- tai automaalaamotilojesi valaistusuudistuksen toteutuksessa, ota meihin yhteyttä, ja suunnitellaan yhdessä toimitiloihisi uusi, toimiva valaistus.

Pyydä tarjous